Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Apel specjalny!

image001 Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  przesyła w załączniku  Apel skierowany do  Pracodawców – Rzemieślników szkolący uczniów młodocianych pracowników. [ZOBACZ]

Nauka zdalna

nz

Drodzy uczniowie prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami do nauki zdalnej dla Branżowej Szkoły I stopnia. Materiały zostały przygotowane dla Was przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

[ZOBACZ]

Wkrótce podamy kolejne informacje dotyczące zdalnej nauki dla Branżowej Szkoły I stopnia.

BUDYNEK SZKOŁY ZAMKNIĘTY

infoszkola

Komunikat

LOGOMENministerstwo-rodziny-pracy-polityki-spolecznej

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

[PRZECZYTAJ]

 

 

Uwaga komunikat ZRP

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych. [PRZECZYTAJ]

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 [CZYTAJ WIĘCEJ]

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. 2017, poz. 59, 60

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku na podstawie decyzji Premiera Rządu i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. oraz za zgodą organu prowadzącego ( Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku ) na podstawie rozporządzenia MENiS z 31.12. 2002 r. w sprawie higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach §  18 ust.2 pkt 1 zawiesza zajęcia szkolne od 12.03. 2020 r. do 25.03.2020 r.
Pracownicy młodociani powinni się stawić u pracodawcy. Intencją  zawieszenia zajęć jest pozostanie osób w domu w celu  ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa oraz nieprzebywania w dużych skupiskach ludzkich, co rekomenduje Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
Zaleca się ograniczenie przebywania w miejscach, gdzie może dochodzić do zagrożenia stanu zdrowia,  prowadzić higieniczny tryb życia, ograniczyć do minimum kontakty z osobami, które znajdowały się w rejonie występowania lub zagrożonego wirusem.

zarz

Dni otwarte - ODWOŁANE !!!

dni_otwarte1

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 z przykrością zawiadamiamy, że

"Dni otwarte" w naszej szkole zostają odwołane!

Epidemia Koronawirusa

koranavirus DYREKCJA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU INFORMUJĘ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSEM:

Więcej…

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

korona Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

[Przeczytaj]

Strona 4 z 23