Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

WLASCIWE

"Kompetentni w zawodzie"

- program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku -

 

REGULAMIN PROJEKTU - [PRZECZYTAJ]

 

 

KURSY

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [NACIŚNIJ]

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Nr wniosku WND-RPSL.11.02.03-24-02D0/16-002
Kwota wsparcia: 1 049 756,91
Okres realizacji projektu :2016-09-01 - 2019-08-31

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 200 uczniów w okresie 36 m-cy trwania projektu.
Cel ten będzie realizowany poprzez dostosowanie programów kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień i umiejętności, rozwijanie współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji staży zawodowych oraz zakup wyposażenia pracowni zawodowych

W ramach projektu przewidziano działania, które będą miały wpływ na lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego uczniów do potrzeb rynku pracy. Przewidziane do realizacji formy wsparcia uczniów ZSZ IRZ w Rybniku (kursy, staże zawodowe, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy) wzmocnienia ich kompetencje zawodowe co wpłynie na ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Wypracowane w ramach projektu przez ZSZ IRZ w Rybniku mechanizmy dostosowania programów nauczania do potrzeb pracodawców, a także możliwość uczestniczenia w programie staży zawodowych zrealizowanych w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (kursy zawodowe) spowodują, ze absolwenci Szkoły będą mieli większe szanse na znalezienie pracy jako osoby bardziej atrakcyjne zawodowo tj. wyposażone w dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz posiadające realne umiejętności
wykonywania prac w danym zawodzie. Działania projektowe przyczynia się wiec do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów ZSZ IRZ w Rybniku.

 

W ramach projektu przewidziano wsparcie uczniów następującymi działaniami:


1.Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2.Kursy:

a) fryzjer:
- manicure-pedicure,             
- wizaż, 

b) cukiernik:
- produkcja lodów metodą rzemieślniczą,
- produkcja pralin metodą rzemieślniczą,
- styl angielski,

c) mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych:
- klimatyzacja samochodowa,
-  kursy doskonalące z zakresu diagnostyki samochodowej,
- technologia naprawy poj. sam. z wykorzystaniem chemii serwisowej,

d) monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud., murarz-tynkarz:
- kurs operatorów agregatów tynkarskich/malarskich,
- montażysta rusztowań budowlano-montażowych,
- montażysta systemów dociepleń,
- montażysta instalacji budowlanych,
- kurs technologii podkładów podłogowych,

e) sprzedawca:
- kurs florystyki okolicznościowej,

f) lakiernik, blacharz:  
-  nowoczesne techniki w lakiernictwie,

g) fotograf:  
- kurs programów graficznych,

h) piekarz:                    
- produkcja pieczywa metodą rzemieślniczą,
- produkcja pieczywa żytniego na zakwasie,
- artystyczne dekorowanie pieczywa,

i) ponadto zgodnie z profilem:

- obsługa kas fiskalnych,
- MIG/MAG,
- prawo jazdy kat. „B”

3. Szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych
4. Zajęcia z przedsiębiorczości
5. Staże zawodowe                                                 

FORMULARZE DO ŚCIĄGNIĘCIA

 

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

[WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU]

[DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU]