Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Kalendarium Szkoły

Kalendarium pracy szkoły i organizacji roku

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.

Podstawa prawna : podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018r. – 01.01.2019r.

Podstawa prawna : § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3. Ferie zimowe – 11.02.2019r. – 24.02.2019r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019r. – 23.04.2019r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)Za

5. Zakończenie zajęć dydaktyczna- wychowawczych   21.06.2019r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

późn. zm.)

6. Ferie letnie 22.06.2019r. – 31.08. 2019r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dni wolne w roku szkolnym 2018 / 2019

- 31.10.2018r.

- 02.11.2018r.

- 29.04.2019r.

- 30.04.2019r.

- 02.05.2019r.

Wykaz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018 / 2019

- 17.09.2018r. oraz 18.09.2018r.

- 17.12.2018r. oraz 18.12.2018r.

- 13.05.2019r. oraz 14.05.2019r.

Zebrania z rodzicami : od godziny 17:00

Zakończenie I semestru – 18.01.2019r.