Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

logo-cloud

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW            

                                                                                                   Rybnik 01.09.2020r.

HARMONOGRAM NAUCZANIA NAPRZEMIENNEGO

od dnia

14.09.2020r. do 31.10.2020r.

 HARMONOGRAM DLA KLAS:

IA, IB, IC, ID, IIAp, IIBp, IICp, IIDp, IIAg, IIBg, IICg, IIIA, IIIB, IIIC

[ZOBACZ]

HARMONOGRAM DLA KLAS:

IE, IF, IG, IH,IIEp, IIFp, IIGp, IIHp, IIDg, IIEg, IIFg, IIID, IIIE, IIIF

[ZOBACZ]

 

Dyrekcja Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku informuje, że zgodnie

z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz.U. poz.1603) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w roku szkolnym 2020/2021 uchwala się następujące dni wolne od zajęć szkolnych:

22.12.2020r.

04.01.2021r.

05.01.2021r.

04.05.2021r.

04.06.2021r.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020r. - 31.12.2020r.

Ferie zimowe 01.02.2021r. - 14.02.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021r. - 06.04.2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021r.

Ferie letnie  28.06.2021r.- 31.08.2021r.

W wymienionych wyżej dniach uczniowie powinni stawić się w swoich zakładach rzemieślniczych. Na praktyce obowiązują dzienniczki praktyk, w których co miesiąc należy wpisywać nieobecności pracownika młodocianego oraz uwagi o realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Ocenę z praktyki pracodawca wystawia w dzienniczku praktyk na dwa tygodnie przed końcem semestru i końcem roku szkolnego, a pracownik młodociany dostarcza go wychowawcy.

Konferencja klasyfikacyjna I semestr  28.01.2021r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna 17.06.2021r.

Koniec I semestru 28.01.2021r.

Zebrania rodziców:

- 16.09.2020r., 17.09.2020r.

- 07.01.2021r., 08.01.2021r.

- 26.05.2021r., 27.05.2021r.

Pracownicy młodociani kształcenie teoretyczne w szkole odbywają w dniach:

- kl. I - środa, czwartek, piątek lub czwartek, piątek klasy wielozawodowe, które realizują przedmioty teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

- kl. II - poniedziałek, wtorek, środa lub poniedziałek wtorek klasy wielozawodowe, które realizują przedmioty teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

- kl. III - poniedziałęk, wtorek lub poniedziałek klasy wielozawodowe, które realizują przedmioty teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

 

 

Terminy kursów dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników zostaną podane po ustaleniu terminów kursów.

Obowiązujące programy nauczania i podstawy programowe dopuszczone do użytku w szkole dla poszczególnych zawodów dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsz.rybnik.pl.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pracodawca informuje szkołę niezwłocznie o rozwiązaniu umowy z pracownikiem młodocianym. 


 

- Kalendarz roku szkolnego 2020-2021 [zobacz]

- Kodeks pracy [zobacz]

- Pracownik młodociany do 15 lat [zobacz]

- Programy nauczania [zobacz]