Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Informacja dla pracodawców

branzowa1

Informujemy wszystkich pracodawców, że od 25 marca 2020r. Branżowa Szkoła I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku będzie prowadzić naukę teoretyczną dla pracowników młodocianych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozporządzeniem z 20.03.2020r Dz.U z 20 marca 2020r. poz 493 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Zdalne nauczanie będzie się odbywać zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć BSIS IR w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020r.