Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Informacja dla rodziców

info-rodzic

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20.03.2020r. Dz.U. poz. 493 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że od dnia dzisiejszego tzn. 25.03.2020r. (do odwołania) Branżowa Szkoła Izby Rzemieślniczej rozpoczyna zdalne nauczanie. Materiały dydaktyczne dla uczniów dostępne są na stronie szkolnej w zakładce „e-dziennik” oraz „magazyn e-dziennika” Informujemy, że z każdym wychowawcą można skontaktować się poprzez dziennik elektroniczny. Rodzice, którzy nie założyli konta w e-dzienniku szkoły proszeni są o pilny kontakt z wychowawcą poprzez tradycyjny adres e-mail, które podane są do na stronie internetowej szkoły (www.zsz.rybnik.pl).

W dniach nauki szkolnej uczeń ma obowiązek zalogować się do e-dziennika i systematycznie sprawdzać wiadomości oraz realizować polecenia nauczycieli ponieważ zajęcia prowadzone metodą zdalną podlegają ocenianiu. Rodzice, którzy chcą uzyskać informacje na temat ocen i postępów w nauce proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy poprzez e-dziennik.