Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Przerwa świąteczna

LOGO_BSIS-min

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 220 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.