Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Pracownicy Młodociani - informacja

Drodzy Pracodawcy! Przypominamy, że w związku z przedłużeniem czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca, młodociani pracownicy odbywający przygotowanie zawodowe są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy!

 

izba1