Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

BEZPIECZNA SZKOŁA - COVID - 19

cov

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z

PONIŻSZYMI INFORMACJAMI !!!

 

 

1. Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe.

2. Szkoła jest otwarta od godziny 7:00.

3. Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

4. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek.

5. Zakaz wchodzenia do szkoły osób postronnych.

6. Po zakończonych zajęciach natychmiast należy opuścić szkołę.

7. Bezwzględnie należy przestrzegać regulaminu i poleceń przełożonych.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN

COVID-19

[PRZECZYTAJ]

 

 10 zasad ucznia !

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ?

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ?

Jak skutecznie myć ręce ?

[ZOBACZ]

Wytyczne GIZ MZ i MEN dotyczące transportu

[ZOBACZ]